November 27, 2006

Beastie


Quick painting i did yesterday, 3.5hours in Painter IX.

1 Comments:

Blogger Marie Thorhauge said...

hmm jeg mindes allerede at have lagt en kommentar til dette kunstværk? Nå... Alderdommen trænger ind på hukommelsen hehe.

Men til sagen - fantastisk lækkert billede. Meget stemningsfuldt og gøy detalje med bølge-uhyret :-)

2:46 PM  

Post a Comment

<< Home